Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: hinke janna smedes

Ondertussen op de bouwplaats…

  • 3 mei 2022

Op de plek van de oude klinker is een gapend gat zichtbaar. Het fietsenhok is gesloopt en de rest van wat voorheen de Kruiskerk was, is gehuld in steigers. Afgelopen weken zijn de dakpannen er allemaal afgehaald en is het dak opnieuw geisoleerd met sandwichpanelen. De kerk is in de jaren ’60 gebouwd en was destijds geïsoleerd met maar 2 cm kurk, aldus Engele Bouwma. Hij leidt mij rond tussen de puincontainers door en verteld over de voortgang van de verbouw van It Stedhûs.

In de buitenmuren zijn diverse doorgangen zichbaar, die later uitkomen op de nog aan te bouwen gang. We lopen naar de achterzijde van het toekomstige MFC, hier komt de ingang van Jeugdsoos it Piipskoft. Deze ruimte ligt nu vol met isolatiematerialen die door de aannemer al zijn ingekocht.

Binnen zijn de aannemers druk bezig met het verwijderen van de betonnen vloer, daar waar voorheen de bar stond en de centrale ontmoetingsplek was. Vroeger werd het beton zo op de zandvloer gestort. Nu komt er een verdiepte geisoleerde vloer met vloerverwarming.

Vrijwilligers zijn nodig!

Via de oude wenteltrap lopen we naar boven en komen we uit in de kerkzaal. Hier liggen de oude kerkbanken en stoelen opgestapeld onder een dikke laag stof. Ze worden straks hergebruikt voor de tribune aan de achterzijde van de zaal. Een mooie vorm van duurzaamheid waarbij het oude wordt omgetoverd tot iets nieuws. Engele is hier samen met vrijwilligers bezig geweest om o.a. de preekstoel, de avondmaalstafel en de CV te verwijderen.

En die vrijwilligers zijn hard nodig. Vanuit het dorp zijn een aantal mensen betrokken maar ook vanuit het AZC in Sint Annaparochie hebben ze een mooie bijdrage geleverd. De Skûle Welzijn heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Wanneer de opbouwfase straks van start gaan zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Dat mogen natuurlijk vakmensen zijn met een technische achtergrond maar ook  een ieder die wil en kan helpen is welkom met het opruimen of klaarzetten van spullen. Gezamenlijk de schouders eronder. Foar elkoar en mei elkoar!

Wie mee wil helpen kan een kijkje komen nemen op het inloopspreekuur iedere woensdag vanaf 16.00 uur.

Beitske Stuursma – PR& Activiteitenteam MFC It Stedhûs.

Bekijk hier de foto’s!

Grote schoonmaak!

‘Better mei elkoar dan tsjin elkoar’. René (rechts) is samen met collega Johannes van Tuinen (links) druk bezig geweest met het schoonmaken van de trespa boeidelen van It Stedhûs. Robbert de Zeeuw heeft dit gezamenlijk met de mannen gedaan.

Overdracht is rond!

Op 24 maart 2022 ondertekenden Erik Jansen, Anne van Vaals en Wytze Groen namens Stichting Vastgoed MFC de akte voor de overdracht van de Kruiskerk aan de stichting. Weer een stap dichterbij realisatie van It Stedhûs!

De akte werd ondertekend bij De Vries & Feenstra Notariaat.

Sloop

2 maart 2022 zijn we begonnen met de sloop van de Klinker. Stap voor stap komt het MFC dichterbij!

In gouden rantsje…

Wy hawwe € 75.000 fan Provinsje Fryslân troch it Iepen Mienskips Fûns stipe krigen. ‘Goeie pitch en in breed draachflak’. Wy binne grutsk en tige dankber!