Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Author: hinke janna smedes

It grutte hert fan ’t Heechhout

Onderstaand artikel is te lezen in Op ‘e Roaster van februari 2024

“Om 10 uur heb ik de koffie bruin”, appt Fedde me als ik hem vraag of hij voor Op ‘e Roaster wat wil vertellen over ’t Heechhout. Bij binnenkomst op de Kwekerijleane is het koffieapparaat de bonen al aan het malen en maakt hierbij een oorverdovend geluid. Enthousiast biedt Fedde me een plek aan de keukentafel aan, de radio staat afgesteld op Omrôp Fryslân. Fedde begint bijna direct te vertellen over ’t Heechhout, de laptop staat al klaar op tafel. Het dorpshuis werd in 1996 aangekocht door de eerste bestuursleden, Ria Algra en Frans Homminga, voor het symbolische bedrag van 1 gulden van de Gemeente Menaldumadeel. Velen van ons hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het dorpshuis. We vierden er het Sinterklaasfeest, keken naar bijzondere voorstellingen van de toneelvereniging, genoten van de concerten van OpMaat en het dorpshuis was plek om samen te komen voor de leden van Ouderensoos it Jounsintsje en de dames van het volksdansen. Passend bij het doel dat de stichting beoogde en beschreven staat in de statuten: “Het bevorderen (en tot stand komen) van activiteiten die de ontmoeting en de vrijetijdbesteding en goede komen”.  

In februari 2023 vonden de laatste toneelvoorstellingen van de toneelvereniging Elts Syn Rol plaats en op 1 maart 2023 (27 jaar na de opening) sloten de deuren aan de Sportleane voorgoed.  

Schenking

Sinds 2022 is Fedde betrokken als penningsmeester bij ’t Heechhout, hij heeft veel ervaring met deze verantwoordelijke bestuurlijke taak. Ruim 30 jaar is hij penningmeester geweest van de kaatsvereniging en nog altijd voert hij deze bestuurlijke functie ook uit voor het Groene Kruis. Na zorgvuldige overweging van het bestuur van ’t Heechhout werd het resterende saldo na de sluiting geschonken aan: Jeugdsoos It Piipskoft (€ 3000), Toneelvereniging Elts syn Rol (€ 4000), Muziekvereniging OpMaat (€ 5000) en MFC It Stedhûs (€ 22.150), inclusief de aangekochte obligaties. Een heel bijzonder en hartverwarmend gebaar waarmee de boeken uiteindelijk werden gesloten. Op 10 oktober 2023 werd het gebouw verkocht aan de gemeente en de stichting opgeheven.  

We hebben met zijn allen gelachen, gezongen, gedanst, gedronken en gevierd. En nu is het tijd om afscheid te nemen. Stichting Dorpshuis ’t Heechhout: Bedankt! 

Namens MFC It Stedhûs,

Beitske Stuursma  

Kerstborrel in It Stedhûs | 22 december

🎄🌟 Heb jij zin in een gezellige Kerstborrel? Op 22 december verwelkomen we je om 16.30 uur in MFC It Stedhûs voor een feestelijke bijeenkomst vol kerstsfeer! 🎅🎉

Omdat niet ieder bedrijf een kerstborrel organiseert, willen we iedereen in Berltsum de kans geven om samen te komen. Trek je mooiste feestoutfit aan, haal die foute kersttrui achter uit je kast of zet een vrolijke kerstmuts op en kom langs!

Samen maken we er een gezellige middag/avond van vol leuke gesprekken, hapjes en drankjes. Iedereen is van harte welkom om mee te genieten van de kerstsfeer.

Mis dit niet en neem gerust je buren, vrienden en familie mee voor een gezellige avond in MFC It Stedhûs op 22 december om 16.30 uur. Tot dan! 🎁✨

Ingrid Runia nieuwe beheerder van It Stedhûs

Sinds 1 februari is Ingrid aangesteld als beheerder van It Stedhûs in Berltsum. Als beheerder is ze het aanspreekpunt voor de huurders zoals het Groene Kruis en it Piipskoft. Ze zal zich bezig houden met de agenda, verhuur van de ruimtes, de inkoop en het werven en coördineren van vrijwilligers. ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar. Achter de bar, voor de schoonmaak of bij de technische dienst, iedereen is welkom!’

‘Vrijwilligers zijn onmisbaar. Achter de bar, voor de schoonmaak of bij de technische dienst, iedereen is welkom!’

Je kent haar misschien als kapster of als baliemedewerkster bij de tandarts. Toen ik de vacature zag was ik verkocht, deze baan past precies bij mij.’ Aldus Ingrid. ‘Ik houd van sociale contacten! Mijn moeder was vroeger beheerder in het Heechhout’. Het is haar dus met de paplepel ingegoten. Deze nieuwe baan vraagt ook om een flexibel leven. Haar zoon Rico en dochter Demi zijn op een  volwassen leeftijd en dat geeft de vrijheid om op onregelmatige tijden bezig en aanwezig te zijn in het MFC. Ingrid: ‘Het is fijn dat mijn partner Marcel ook horeca ervaring heeft, hij zal een goede aanvulling zijn.’

Ingrid is op dit moment bezig met het halen van de juiste papieren het voorbereiden van evenementen. De eerste trouwerij in It Stedhûs staat al gepland en ze is gestart met het  samenstellen van arrangementen en buffetten en dergelijke. Dat vergt veel uitzoekwerk en het leggen van contacten. Maar dat lijkt haar prima toevertrouwd.

De eerste trouwerij in It Stedhûs staat al gepland.

En voor in de toekomst? Ingrid houdt van muziek en een live band op het enorme podium in de grote zaal staat zeker nog op haar verlanglijstje. Samen alle faciliteiten onder 1 dak, dat is wat het MFC voor Ingrid betekent: ‘We kunnen en mogen dit samen mét het dorp doen.’

Geschreven door: Beitske Stuursma – PR & Activiteitenteam MFC It Stedhûs

foto Ingrid Runia
Ingrid Runia

‘Dat wurdt in poerbêst plak’

MFC it Stedhûs. Foar Berltsum, troch Berltsum!

‘Help mee, draag bij en wees trots op ons nieuwe MFC.’ Dat is de boodschap die je kunt lezen in de folder die we huis aan huis hebben bezorgd en die we uitdeelden tijdens de optocht van het doarpsfeest 2022.

Hoe kun je bijdragen?

Take a chair (pak een stoel)

Letterlijk: je koopt je eigen stoel! …dat wil zeggen wij kopen de stoelen (300 stuks) en jij betaalt er eentje (of meer). Vervolgens voorzien wij jouw stoel van je naam(plaatje). Op die manier vullen wij de grote zaal met stoelen uit het dorp. Jouw gastvrijheid is dan weer dat naast jijzelf iedere bezoeker op jouw stoel mag zitten. Jouw naam zal steeds worden genoemd als sponsor van het MFC. ‘Op wie zijn stoel zit jij vandaag..?’ Hoe leuk is dat…! Kosten van één stoel met inscriptie: € 150

Bedrijven mogen ook mee doen bij een minimale afname van 5 stoelen betaal je € 600 excl. btw

Just say hello (hallo)

Voor een vrije eenmalige gift van minimaal € 50 kijk je bij binnenkomst recht in de ogen van de sponsor, jijzelf dus. Wij gaan een spiegelzuil in de centrale hal van het MFC plaatsen waarop wij de namen laten graveren van iedereen die bijdraagt aan de realisatie. Dat kan dus al met een eenmalige gift vanaf € 50.

Certificate (renteloze lening)

Deze actie loopt ook nog steeds, ‘koop’ een certificaat (tijdelijke renteloze lening) van € 250. Opmerking daarbij: certificaathouders kunnen te allen tijde hun reeds aangekochte certificaat omzetten naar een gift. Zonder enige verdere bijdrage zorgen wij ervoor dat jij een ‘eigen’ stoel of stoelen krijgt afhankelijk van het aantal in te wisselen certificaten.

What’s in a name… (geef een zaal je bedrijfsnaam)

It Stedhûs is multfunctioneel en beschikt over een tiental te gebruiken zalen. Je kunt een van deze zalen voorzien van een jouw bedrijfsnaam. Voorbeeld: wij vergaderen vandaag in de AB-vakwerk zaal, de voorstelling is vanavond in de Siderius zaal.
• Kleine zaal kosten € 750 per jaar
• Grote zaal € 1.500 per jaar
• Contract 3 jaar.

Wil je meedoen met een van bovenstaande acties? Laat het ons weten via info@itstedhus.frl en laat daar je naam, adres en telefoonnummer achter. Of bel eens met Johan van der Graaf (06 3080 4924) of Wytze Groen (06 1041 9908).

Naast de genoemde acties is een vrije gift natuurlijk van harte welkom! Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL59RABO 0371 8162 89 t.n.v. Stichting Exploitatie MFC. Of scan bovenstaande QR code op je telefoon.

Kar It Stedûs tijdens optocht doarpsfeest 2022

Ondertussen op de bouwplaats…

  • 3 mei 2022

Op de plek van de oude klinker is een gapend gat zichtbaar. Het fietsenhok is gesloopt en de rest van wat voorheen de Kruiskerk was, is gehuld in steigers. Afgelopen weken zijn de dakpannen er allemaal afgehaald en is het dak opnieuw geisoleerd met sandwichpanelen. De kerk is in de jaren ’60 gebouwd en was destijds geïsoleerd met maar 2 cm kurk, aldus Engele Bouwma. Hij leidt mij rond tussen de puincontainers door en verteld over de voortgang van de verbouw van It Stedhûs.

In de buitenmuren zijn diverse doorgangen zichbaar, die later uitkomen op de nog aan te bouwen gang. We lopen naar de achterzijde van het toekomstige MFC, hier komt de ingang van Jeugdsoos it Piipskoft. Deze ruimte ligt nu vol met isolatiematerialen die door de aannemer al zijn ingekocht.

Binnen zijn de aannemers druk bezig met het verwijderen van de betonnen vloer, daar waar voorheen de bar stond en de centrale ontmoetingsplek was. Vroeger werd het beton zo op de zandvloer gestort. Nu komt er een verdiepte geisoleerde vloer met vloerverwarming.

Vrijwilligers zijn nodig!

Via de oude wenteltrap lopen we naar boven en komen we uit in de kerkzaal. Hier liggen de oude kerkbanken en stoelen opgestapeld onder een dikke laag stof. Ze worden straks hergebruikt voor de tribune aan de achterzijde van de zaal. Een mooie vorm van duurzaamheid waarbij het oude wordt omgetoverd tot iets nieuws. Engele is hier samen met vrijwilligers bezig geweest om o.a. de preekstoel, de avondmaalstafel en de CV te verwijderen.

En die vrijwilligers zijn hard nodig. Vanuit het dorp zijn een aantal mensen betrokken maar ook vanuit het AZC in Sint Annaparochie hebben ze een mooie bijdrage geleverd. De Skûle Welzijn heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Wanneer de opbouwfase straks van start gaan zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Dat mogen natuurlijk vakmensen zijn met een technische achtergrond maar ook  een ieder die wil en kan helpen is welkom met het opruimen of klaarzetten van spullen. Gezamenlijk de schouders eronder. Foar elkoar en mei elkoar!

Wie mee wil helpen kan een kijkje komen nemen op het inloopspreekuur iedere woensdag vanaf 16.00 uur.

Beitske Stuursma – PR& Activiteitenteam MFC It Stedhûs.

Bekijk hier de foto’s!