Skip to content Skip to footer

Protestantse gemeente Berltsum

Hoe kunnen we kerk zijn voor het hele dorp?

Met de aanwezigheid van onze Protestantse Gemeente in het Stedhûs willen we graag een kerk zijn voor alle dorpsgenoten. Niet alleen door het aanbieden van kerkdiensten. Maar ook door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Op religieus gebied en door een plek te bieden waar ontmoeting en ‘omzien naar elkaar’ centraal staan.

Behoefte aan een goed gesprek?

Wat kun je van ons verwachten binnen het Stedhûs?

  • 2-wekelijkse viering van dienst en gebed
  • Samen koffiedrinken
  • Ruimte voor een goed gesprek met predikant/jeugdwerker
  • Kinderactiviteiten
  • Tieneractiviteiten onder de naam JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats)
  • Ontmoetingsavonden over geloof en zingeving
  • Diaconaal steunpunt o.a.: schuldhulpmaatje, seniorenactiviteiten, hulp bij vervoer

We zien je graag!

Contact