Skip to content Skip to footer

De Bouw

Bestemmingsplan en vergunningen
Al dik 5 jaar wordt er gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure voor het MFC. Waar het bestemmingsplan in eerste instantie weerstand opriep, lijkt het er op dat rond juni van 2021 het bestemmingsplan definitief vastgesteld kan worden, waarna er een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verleend kan worden. Waarom zo lang? In het huidige bestemmingsplan was er al veel mogelijk op de locatie van de Kruiskerk, echter een jeugdhonk en een kleine uitbreiding aan de achterzijde behoorden niet tot de mogelijkheden.

Om een centrum voor het gehele dorp te zijn, is het juist belangrijk dat de jeugd er ook een plaats heeft. Dat zijn de vrijwilligers en bestuurders van de toekomst en vooral ook die moeten hun eigen plaats in het MFC krijgen en zich daar thuis voelen.

En ook de zorgpoot binnen het MFC is van groot belang. Een dorp dat op eigen benen kan staan en hulp en zorg kan bieden aan al haar inwoners is een meerwaarde. Er zijn nog drie groene kruisverenigingen in Friesland (naast Berltsum, ook Minnertsga en St. Annaparochie).

Samen met de gemeente tracht de commissie MFC de bestemmingsplansprocedure zo goed mogelijk vorm te geven en in overleg en samenspraak met iedereen. Als deze procedures voor de bouwvak van 2021 afgerond kunnen worden, wat de planning is, kan er na de bouwvak gestart worden met de realisatie van het MFC.


Realisatie
Een plan wat al 8 jaar loopt kan alleen al door de tijd veranderingen ondergaan. Na het positieve besluit omtrent de financiering, in oktober 2020, zijn de gesprekken met alle gebruikers wederom opgestart. Een positief en constructief proces! Op het moment van schrijven is er met bijna alle gebruikers en huurders gesproken. Wensen van gebruikers zijn meteen verwerkt, maar wat belangrijkers is, alle partijen die in 2013 toegezegd hebben mee te doen in de plannen van het MFC zijn nog steeds even positief en blijven aan boord.

Deze gesprekken leiden uiteindelijk richting definitieve bouwplannen. Tevens wordt er met professionele partijen gewerkt aan de inrichting van het gebouw. Denk dan aan de keukens en bar in het gebouw, de inrichting van de grote zaal voor theater, live muziek, maar ook kerkdiensten.

Voor de inrichting, aankleding en vormgeving van het interieur wordt er gewerkt met twee afstudeergroepen van de NHL die het MFC in Berltsum als afstudeeropdracht krijgen. Een leuke klus met ongetwijfeld verrassende uitkomsten.

In het eerste kwartaal van 2021 zal de definitieve planvorming afgerond worden. Dan kunnen ook de reeds betrokken ondernemers en aannemers definitief gecontracteerd worden om zodoende te kunnen starten met de bouw in het tweede half jaar van 2021.

Als alles mee zit en er verder geen stagnatie meer optreedt mogen de deuren in de zomer van 2022 voor het eerst voor iedereen open.