Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Missie & Visie

Missie

MFC It Stedhûs heeft als missie om een dynamische en inclusieve ontmoetingsplek te zijn die de toekomst van onze gemeenschap vormgeeft. Wij streven ernaar om een bruisend centrum te zijn waar mensen van alle leeftijden en achtergronden samenkomen, zich betrokken voelen bij de samenleving, en culturele activiteiten kunnen ontplooien of beleven. We willen een plek zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, en waar we samenwerken om de kwaliteit van leven in onze regio te verbeteren.

Zorg en welzijn zijn essentiële aspecten van ons centrum. Door de samenwerking met diverse organisaties in ons MFC, streven we ernaar om een gezonde en ondersteunende omgeving te creëren voor iedereen die zorg en welzijn nodig heeft, nu en in de toekomst.

Visie

MFC It Stedhûs streeft ernaar om een bloeiend centrum te zijn dat:

  • Toekomstgericht is: We zullen blijven innoveren en samenwerken met lokale (zorg en welzijn) partners om programma’s en evenementen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en interesses van onze diverse en actieve gemeenschap.
  • Sociale participatie bevordert: We willen een actieve rol spelen in het stimuleren van sociale interactie en betrokkenheid binnen onze gemeenschap. We organiseren activiteiten en evenementen die mensen samenbrengen, relaties versterken en bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en geestelijk welzijn.
  • Voor iedereen toegankelijk is: We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waar mensen van alle leeftijden, achtergronden en capaciteiten welkom zijn. We werken aan toegankelijkheid op fysiek, cultureel en sociaal niveau, zodat niemand wordt buitengesloten.
  • Culturele uitwisseling: We geloven in de kracht van kunst en cultuur als bronnen van inspiratie, creativiteit en verbinding. We ondersteunen lokale kunstenaars en culturele initiatieven en bieden mogelijkheden voor culturele expressie.

Samen streven we ernaar MFC It Stedhûs te positioneren als een actief en gastvrij gemeenschapscentrum dat fungeert als een katalysator voor positieve verandering.