Skip to content Skip to footer

De Skûle welzijn

De Skûle Welzijn bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Zo werkt De Skûle aan die mooie samenleving waarin plaats is voor iedereen. 

De Skûle Welzijn wil maatschappelijke en sociale waarden toevoegen aan de samenleving. De welzijnsdiensten worden geleverd in opdracht van de gemeente Waadhoeke en Harlingen. De Skûle Welzijn sluit aan bij de vraagstukken uit het sociaal domein:

• jeugd een goede start in het leven geven

• voorkomen en verminderen van eenzaamheid en wederkerigheid stimuleren

• voorkomen en verminderen van armoede

• participatie, meedoen in de samenleving

Contact