Skip to content Skip to footer

Mededelingen

Vacature beheerder (28-32 uur per week)

It Stedhûs, de húskeamer van Berltsum. Een centrum waar cultuur, kerk, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het ontmoetingspunt van Berltsumers en het bruisend hart van het Berltsumer verenigingsleven, zoekt een

beheerder (28-32 uur per week)

Je komt in dienst van Stichting Exploitatie MFC Berltsum, de Stichting die eindverantwoordelijk is voor de exploitatie van it Stedhûs.


Doel van de functie:

Als beheerder ben je het gezicht van it Stedhûs. Samen met een pool van vrijwilligers mag je it Stedhûs tot een bruisend hart van Berltsum maken. Als enthousiaste duizendpoot weet jij het overzicht te bewaren en zorg je er ten alle tijden voor dat het gebouw er tiptop uitziet!

De werkzaamheden zijn gespreid over de week en het jaar zowel overdag, ’s avonds en in het weekend /feestdagen. In overleg wordt het jaarrooster opgesteld.


Taken en verantwoordelijkheden:

Als gastheer/gastvrouw ontvang je bezoekers en wijst hun wanneer nodig de weg. Je begeleidt verschillende activiteiten. Je voert de horecawerkzaamheden uit inclusief de kassa en de bestellingen. Je richt de verschillende ruimtes in en zorgt ervoor dat deze gebruiksklaar zijn.  Je zorgt voor een goede planning van alle activiteiten. Je voert verschillende schoonmaakwerkzaamheden uit. Voor grotere schoonmaakklussen huur je een schoonmaakbedrijf in.

Je bent het aanspreekpunt voor de gebruikers/huurders en je ziet, samen met hen, toe op de naleving van de huurovereenkomsten. Ook heb je zitting in werkgroepen/commissies die de activiteiten organiseren.

Je houdt zodanig toezicht op gebouw, inventaris en directe omgeving van de accommodatie dat gebruikers, deelnemers en medewerkers er op een veilige manier gebruik van kunnen maken. Je overlegt waar nodig met het bestuur van Stichting Exploitatie MFC Berltsum hoe aandachtspunten opgelost kunnen worden.

Bovenstaande doe je niet alleen. Je hebt een pool van vrijwilligers om je heen die je aanstuurt. Ook voor hen ben je het aanspreekpunt.


Benodigde kennis:

Je hebt ervaring met Microsoft Office, voornamelijk Word en Excel. Je bent in het bezit van de diploma’s met betrekking tot Sociale Hygiëne, HACCP en BHV, of bereid deze te gaan halen.


Gewenste vaardigheden:

Je bent communicatief sterk en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.  Je kunt omgaan met de belangen van alle gebruikers en je hebt gevoel voor wat er in het dorp speelt. Wanneer nodig ben je in staat om verbinding te leggen tussen de verschillende gebruikers. Je bent in staat om functioneel leiding te geven aan de vrijwilligers en je begrijpt de sociale functie van it Stedhûs. Maar zeker ook ….. je bent een gastvrij en gezellig persoon.  

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform op basis van de Horeca-cao. Geïnteresseerd in deze prachtige functie waarin je veel vrijheid krijgt voor je eigen inbreng? Reageer dan voor 30 november via info@itstedhus.frl.  

Informatie via 0610419908

‘Dat wurdt in poerbêst plak’

MFC it Stedhûs. Foar Berltsum, troch Berltsum!

‘Help mee, draag bij en wees trots op ons nieuwe MFC.’ Dat is de boodschap die je kunt lezen in de folder die we huis aan huis hebben bezorgd en die we uitdeelden tijdens de optocht van het doarpsfeest 2022.

Hoe kun je bijdragen?

Take a chair (pak een stoel)

Letterlijk: je koopt je eigen stoel! …dat wil zeggen wij kopen de stoelen (300 stuks) en jij betaalt er eentje (of meer). Vervolgens voorzien wij jouw stoel van je naam(plaatje). Op die manier vullen wij de grote zaal met stoelen uit het dorp. Jouw gastvrijheid is dan weer dat naast jijzelf iedere bezoeker op jouw stoel mag zitten. Jouw naam zal steeds worden genoemd als sponsor van het MFC. ‘Op wie zijn stoel zit jij vandaag..?’ Hoe leuk is dat…! Kosten van één stoel met inscriptie: € 150

Bedrijven mogen ook mee doen bij een minimale afname van 5 stoelen betaal je € 600 excl. btw

Just say hello (hallo)

Voor een vrije eenmalige gift van minimaal € 50 kijk je bij binnenkomst recht in de ogen van de sponsor, jijzelf dus. Wij gaan een spiegelzuil in de centrale hal van het MFC plaatsen waarop wij de namen laten graveren van iedereen die bijdraagt aan de realisatie. Dat kan dus al met een eenmalige gift vanaf € 50.

Certificate (renteloze lening)

Deze actie loopt ook nog steeds, ‘koop’ een certificaat (tijdelijke renteloze lening) van € 250. Opmerking daarbij: certificaathouders kunnen te allen tijde hun reeds aangekochte certificaat omzetten naar een gift. Zonder enige verdere bijdrage zorgen wij ervoor dat jij een ‘eigen’ stoel of stoelen krijgt afhankelijk van het aantal in te wisselen certificaten.

What’s in a name… (geef een zaal je bedrijfsnaam)

It Stedhûs is multfunctioneel en beschikt over een tiental te gebruiken zalen. Je kunt een van deze zalen voorzien van een jouw bedrijfsnaam. Voorbeeld: wij vergaderen vandaag in de AB-vakwerk zaal, de voorstelling is vanavond in de Siderius zaal.
• Kleine zaal kosten € 750 per jaar
• Grote zaal € 1.500 per jaar
• Contract 3 jaar.

Wil je meedoen met een van bovenstaande acties? Laat het ons weten via info@itstedhus.frl en laat daar je naam, adres en telefoonnummer achter. Of bel eens met Johan van der Graaf (06 3080 4924) of Wytze Groen (06 1041 9908).

Naast de genoemde acties is een vrije gift natuurlijk van harte welkom! Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL59RABO 0371 8162 89 t.n.v. Stichting Exploitatie MFC. Of scan bovenstaande QR code op je telefoon.

Kar It Stedûs tijdens optocht doarpsfeest 2022

Ondertussen op de bouwplaats…

  • 3 mei 2022

Op de plek van de oude klinker is een gapend gat zichtbaar. Het fietsenhok is gesloopt en de rest van wat voorheen de Kruiskerk was, is gehuld in steigers. Afgelopen weken zijn de dakpannen er allemaal afgehaald en is het dak opnieuw geisoleerd met sandwichpanelen. De kerk is in de jaren ’60 gebouwd en was destijds geïsoleerd met maar 2 cm kurk, aldus Engele Bouwma. Hij leidt mij rond tussen de puincontainers door en verteld over de voortgang van de verbouw van It Stedhûs.

In de buitenmuren zijn diverse doorgangen zichbaar, die later uitkomen op de nog aan te bouwen gang. We lopen naar de achterzijde van het toekomstige MFC, hier komt de ingang van Jeugdsoos it Piipskoft. Deze ruimte ligt nu vol met isolatiematerialen die door de aannemer al zijn ingekocht.

Binnen zijn de aannemers druk bezig met het verwijderen van de betonnen vloer, daar waar voorheen de bar stond en de centrale ontmoetingsplek was. Vroeger werd het beton zo op de zandvloer gestort. Nu komt er een verdiepte geisoleerde vloer met vloerverwarming.

Vrijwilligers zijn nodig!

Via de oude wenteltrap lopen we naar boven en komen we uit in de kerkzaal. Hier liggen de oude kerkbanken en stoelen opgestapeld onder een dikke laag stof. Ze worden straks hergebruikt voor de tribune aan de achterzijde van de zaal. Een mooie vorm van duurzaamheid waarbij het oude wordt omgetoverd tot iets nieuws. Engele is hier samen met vrijwilligers bezig geweest om o.a. de preekstoel, de avondmaalstafel en de CV te verwijderen.

En die vrijwilligers zijn hard nodig. Vanuit het dorp zijn een aantal mensen betrokken maar ook vanuit het AZC in Sint Annaparochie hebben ze een mooie bijdrage geleverd. De Skûle Welzijn heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Wanneer de opbouwfase straks van start gaan zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Dat mogen natuurlijk vakmensen zijn met een technische achtergrond maar ook  een ieder die wil en kan helpen is welkom met het opruimen of klaarzetten van spullen. Gezamenlijk de schouders eronder. Foar elkoar en mei elkoar!

Wie mee wil helpen kan een kijkje komen nemen op het inloopspreekuur iedere woensdag vanaf 16.00 uur.

Beitske Stuursma – PR& Activiteitenteam MFC It Stedhûs.

Bekijk hier de foto’s!

Overdracht is rond!

Op 24 maart 2022 ondertekenden Erik Jansen, Anne van Vaals en Wytze Groen namens Stichting Vastgoed MFC de akte voor de overdracht van de Kruiskerk aan de stichting. Weer een stap dichterbij realisatie van It Stedhûs!

De akte werd ondertekend bij De Vries & Feenstra Notariaat.

In gouden rantsje…

Wy hawwe € 75.000 fan Provinsje Fryslân troch it Iepen Mienskips Fûns stipe krigen. ‘Goeie pitch en in breed draachflak’. Wy binne grutsk en tige dankber!

Hoe ziet It Stedhûs er straks van binnen uit?

Op zaterdag 3 juli tussen 14.00 en 17.00 presenteren we het definitieve interieurontwerp van het MFC. Studenten van NHL Stenden maakten het ontwerp. Bij de Kruiskerk staat een stand waar de studenten en leden van de stuurgroep aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

De koffie en thee staat klaar. Maar ook een ijscowagen met vers schepijs! Kom langs en neem een kijkje in de plannen van It Stedhûs!

Hoe ziet It Stedhûs er straks van binnen uit? – It Stedhûs (itstedhus.frl)