Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

NIEUWS

Berltsum Doet! 

Op zaterdag 16 maart vond de allereerste editie van NL Doet plaats in MFC It Stedhûs. 

De dag begon rond tien uur met een smakelijke plak Poffert (een Gronings streekgerecht) met een dikke lik roomboter. Speciaal gemaakt door één van de vrijwilligers, Grietje. 

Na een rondje koffie (en een strak geregisseerde planning door Engele Bouwma) zijn we vanwege de weersverwachting buiten gestart. En wie goed doet, goed ontmoet … De zon liet zich van zijn beste kant zien waardoor de fysieke arbeid al snel resulteerde in open jassen en blije gezichten. Rondom het MFC werd er geveegd, onkruid gewied, puin geruimd, gesnoeid en het uithangbord van It Piipskoft kreeg eindelijk een mooie plek aan de buitenmuur.  

Na een complete lunch met broodjes en soep kon iedereen weer even opladen voor het tweede deel van de dag. De ontruimingsplattegronden en prijslijsten kregen een plekje aan de muur, het magazijn van It Piipskoft werd opgeruimd en het invalide parkeerplek werd voorzien van een eigen bord.  

Sander Born heeft een mooie compilatie van de dag gemaakt, heb jij ‘m al gezien? Check onze Facebook of Instagram.
 

Voetjes van de vloer!

Elke dinsdagmiddag, tussen twee en half vier is volksdansvereniging de Trochsetters te vinden in
de grote zaal van It Stedhûs. Na de sluiting van ‘t Heechhout moesten de dames noodgedwongen
uitwijken naar Wier maar sinds september 2023 zijn ze weer terug in eigen dorp.

De groep bestaat uit ruim 30 leden, voornamelijk vrouwen maar ook mannen zijn van harte welkom. Terwijl ik met een aantal leden aan een tafel in de foyer zit, druppelt de ene na de ander binnen en iedereen wordt enthousiast begroet.
Volksdansen, tegenwoordig ook wel werelddansen genoemd, zet je in beweging. En dat bewegen goed voor je is, dat weten we allemaal. Het verkleint de kans op allerlei ziektes en van bewegen word je blij. De verschillende stijlen en technieken worden aangeleerd door Jildouw Elgersma, nu ruim drie jaar docent bij de Trochsetters. De verschillende dansen die ze uitvoeren, vinden hun oorsprong uit verschillende landen: Europa, Zuid-Amerika, Israël of Griekenland. En het
uitvoeren van die verschillende dansen vergt ook soms enige cognitieve training. Zo blijft niet alleen je lijf, maar ook je hersenen fit. En bang voor blauwe tenen? Joukje lacht me toe: ‘“dat gebeurt hier eigenlijk nooit!’

Het valt mij op hoe open en hartelijk deze dames zijn. Het sociale element bij deze vereniging speelt een grote rol, voor het aangaan van nieuwe sociale contacten of invulling van de dag. Een van de leden vertelt dat ze vroeger op de camping als meisje van acht al samen met haar vriendinnetjes ging volksdansen en dit sinds een aantal weken weer heeft opgepakt. Jong geleerd is oud gedaan!

Antje Bootsma heeft ruim 40 jaar de club geleid en is één van de oudste leden, Richtsje Jasper zit
er al 25 jaar bij. In oktober dit jaar bestaat de volksdansvereniging de Trochsetters 50 jaar. Het is een vereniging met hogere getallen. Niet alleen qua leeftijd (de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 60 en 87 jaar), maar dat zit ‘m vooral ook in de hoge betrokkenheid en de hoeveelheid plezier. Ook zin om mee te doen? Loop dan eens binnen op een dinsdagmiddag
en laat je verrassen!

Namens MFC It Stedhûs, Beitske Stuursma

It grutte hert fan ’t Heechhout

Onderstaand artikel is te lezen in Op ‘e Roaster van februari 2024

“Om 10 uur heb ik de koffie bruin”, appt Fedde me als ik hem vraag of hij voor Op ‘e Roaster wat wil vertellen over ’t Heechhout. Bij binnenkomst op de Kwekerijleane is het koffieapparaat de bonen al aan het malen en maakt hierbij een oorverdovend geluid. Enthousiast biedt Fedde me een plek aan de keukentafel aan, de radio staat afgesteld op Omrôp Fryslân. Fedde begint bijna direct te vertellen over ’t Heechhout, de laptop staat al klaar op tafel. Het dorpshuis werd in 1996 aangekocht door de eerste bestuursleden, Ria Algra en Frans Homminga, voor het symbolische bedrag van 1 gulden van de Gemeente Menaldumadeel. Velen van ons hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het dorpshuis. We vierden er het Sinterklaasfeest, keken naar bijzondere voorstellingen van de toneelvereniging, genoten van de concerten van OpMaat en het dorpshuis was plek om samen te komen voor de leden van Ouderensoos it Jounsintsje en de dames van het volksdansen. Passend bij het doel dat de stichting beoogde en beschreven staat in de statuten: “Het bevorderen (en tot stand komen) van activiteiten die de ontmoeting en de vrijetijdbesteding en goede komen”.  

In februari 2023 vonden de laatste toneelvoorstellingen van de toneelvereniging Elts Syn Rol plaats en op 1 maart 2023 (27 jaar na de opening) sloten de deuren aan de Sportleane voorgoed.  

Schenking

Sinds 2022 is Fedde betrokken als penningsmeester bij ’t Heechhout, hij heeft veel ervaring met deze verantwoordelijke bestuurlijke taak. Ruim 30 jaar is hij penningmeester geweest van de kaatsvereniging en nog altijd voert hij deze bestuurlijke functie ook uit voor het Groene Kruis. Na zorgvuldige overweging van het bestuur van ’t Heechhout werd het resterende saldo na de sluiting geschonken aan: Jeugdsoos It Piipskoft (€ 3000), Toneelvereniging Elts syn Rol (€ 4000), Muziekvereniging OpMaat (€ 5000) en MFC It Stedhûs (€ 22.150), inclusief de aangekochte obligaties. Een heel bijzonder en hartverwarmend gebaar waarmee de boeken uiteindelijk werden gesloten. Op 10 oktober 2023 werd het gebouw verkocht aan de gemeente en de stichting opgeheven.  

We hebben met zijn allen gelachen, gezongen, gedanst, gedronken en gevierd. En nu is het tijd om afscheid te nemen. Stichting Dorpshuis ’t Heechhout: Bedankt! 

Namens MFC It Stedhûs,

Beitske Stuursma  

Oude stoeppaal bij It Stedhûs

De ingang van MFC It Stedhûs in Berltsum wordt nu gemarkeerd met een heel oude stoeppaal. Deze stoeppaal is al heel lang in Berltsum en heeft waarschijnlijk meerdere functies gehad. Het laatst diende hij als ‘wriuwpeal’ voor het vee in een weiland aan de Wiersterdyk. Hij dreigde te verdwijnen en na wat omzwervingen is deze geschonken aan de stichting Oudheidkamer De Grusert. Nu heeft deze markante paal een vaste plek bij It Stedhûs waar ook het dorpsarchief van De Grusert ondergebracht is.

In Fryslân stond op veel meer plekken zo’n paal in steden en de grotere dorpen. De bewoners van een huis kregen het recht van gebruik van een deel van de weg voor het huis. Men mocht dat deel van de weg verharden en de weg zelf was nog niet verhard. Zo ontstonden de stoepen vóór de huizen. Op die stoepen gebeurde van alles, de verkoop van spullen en het was de plek waar de mensen samenkwamen.  De stenen markeerden de hoeken van.

De functie van deze stoeppalen verdween en zo verdwenen er steeds meer van deze palen. Soms kwamen ze terecht in musea of werden gebruikt als grafsteen. Op Terschelling zijn veel van deze stoeppalen in ere hersteld.

De steen dateert uit de periode dat Berltsum een begin van stadsrechten heeft gehad. We weten niet precies wat vroeger de functie is geweest maar als aanduiding van samenkomst van dorpsbewoners is er geen betere plek te bedenken dan bij het nieuwe Stedhûs.

Kerstborrel in It Stedhûs | 22 december

🎄🌟 Heb jij zin in een gezellige Kerstborrel? Op 22 december verwelkomen we je om 16.30 uur in MFC It Stedhûs voor een feestelijke bijeenkomst vol kerstsfeer! 🎅🎉

Omdat niet ieder bedrijf een kerstborrel organiseert, willen we iedereen in Berltsum de kans geven om samen te komen. Trek je mooiste feestoutfit aan, haal die foute kersttrui achter uit je kast of zet een vrolijke kerstmuts op en kom langs!

Samen maken we er een gezellige middag/avond van vol leuke gesprekken, hapjes en drankjes. Iedereen is van harte welkom om mee te genieten van de kerstsfeer.

Mis dit niet en neem gerust je buren, vrienden en familie mee voor een gezellige avond in MFC It Stedhûs op 22 december om 16.30 uur. Tot dan! 🎁✨

Jubileumconcert OpMaat | 18 november

Dit jaar bestaat Muzykferiening ‘OpMaat’ 10 jaar! Daarom organiseert de fanfare een jubileumconcert. Dit concert vindt plaats op zaterdag 18 november om 20:00 uur in it Stedhûs te Berltsum. Er is voor deze bijzonder avond een prachtig programma samengesteld, met optredens van solisten binnen en buiten onze fanfare. Speciaal voor dit concert is de fanfare uitgebreid met twee gitaristen, te weten: Arend Smits en Douwe Vrij.

De talentvolle slagwerker Gerben Jongsma is deze avond de gastsolist. Hij zal zowel alleen als samen met OpMaat verschillende muziekstukken laten horen. De 21-jarige slagwerker werd in 2019 tweede bij de nationale finale van het Prinses Christina Concours en studeert momenteel aan het Bachelor Klassiek Slagwerk van het Conservatorium van Amsterdam.

Het belooft een mooie avond te worden, u bent van harte uitgenodigd. Kijk voor kaartverkoop bij het evenement in de agenda.

Check!

Wanneer ik door de glazen schuifdeur naar binnen loop sta ik elke keer weer versteld van al hetwerk wat er de afgelopen jaren is verzet om dit voor elkaar te krijgen. En het voelt steeds vertrouwder, steeds meer als een thuis. Alhoewel, ik heb geen aanwezigheidsbordjes aan de muur hangen … Wie zijn er vandaag allemaal? Connexa aanwezig, check! Consultatiebureau aanwezig, check! Beheerder aanwezig, check!

Koffie inloop

Bij binnenkomst tref ik Sieta Kuipers, werkzaam bij Connexa. Zij heeft net de laatste gasten van de koffiemoarn uitgezwaaid. Georganiseerd door de werkgroep Berltsum Foarút is er op elke 1ste woensdag van de maand een inloopmoment tussen 9.30 en 11.30 om met elkaar een (gratis) kopje koffie of thee te drinken. Sieta: “Vanmorgen waren dit ruim twintig Berltsummers, een hele gezellige ploeg!”. Op deze manier kunnen we samen iets doen tegen de vereenzaming en het sociale isolement waar steeds meer mensen (niet alleen ouderen!) mee te maken krijgen.

Verbinden

Het consultatiebureau heeft het vanmorgen erg druk met het meten en wegen van alle kleine baby’s die zijn geboren. Na hun afspraak kunnen de (kers)verse vaders en moeders doorlopen naar It Piipskoft want hier zijn zij welkom in het Ouder en Kind Cafe. Nieuwe mensen leren kennen, uitwisselen van tips rondom het opvoeden en ondertussen kunnen de kinderen (0-4 jr) lekker samen spelen. Elke 1ste woensdag van de maand tussen 10 en 12 uur. Noteren dus!

“Juist doordat iedereen bij elkaar zit ontstaat die verbinding” verteld Sieta. “Joop Claus geeft al een aantal jaren taalles aan vluchtelingen uit de omgeving. Dit werd door de GGD opgemerkt en leverde direct twee nieuwe aanmeldingen op, hoe mooi is dat?”.

Nu alle huurders ‘te plak’ zijn en de verbinding groeit is het tijd voor de volgende stap. De stuurgroep zal binnenkort worden opgeheven en een nieuw bestuur voor de Stiching Exploitatie zal worden geïnstalleerd. Daarover binnenkort meer!

Beitske Stuursma – PR & Communicatie MFC It Stedhûs

Grutsk!

Met de koralen en psalmen van het muziekkorps op de achtergrond die aan het repeteren zijn, zit ik in it Stedhûs aan tafel met Erik Jansen. Als voorzitter van Stichting Berltsumer Belangen begon hij samen met Johan van der Graaf 13 jaar geleden aan een opdracht vanuit de kerkelijke gemeen- te (PGB) om te onderzoeken of de Kruiskerk kon worden omgedoopt tot een MFC.

Een opdracht waarvan hij dacht dat het ‘in drie jaar wel even gefikst zou zijn’. Het waren jaren met hoogte- en diepte punten. Het plan liep ontzettend veel vertraging op door o.a. financiële kosten, de transitie van de gemeente Waadhoeke en corona.

Erik: “Ik heb een aantal keren gedacht: Ik stop ermee, het is klaar”. Maar de stuurgroep blijkt een hecht team en weet elkaar in tijdens moeilijke momenten te motiveren door te blijven gaan.

En toen kwam halverwege februari 2022 het beslissende moment. Unaniem stemde de stuurgroep dat het project dóór moest gaan en werden de offertes getekend: “It fielde as in hichtepunt”. Een week later brak de oorlog uit in Oekraïne en stegen de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen enorm. “Hadden we een week later die cruciale beslissing moeten nemen, dan was het MFC er nooit geweest”, legt Erik uit.

De kerkelijke gemeenschap van Berltsum heeft gegeven zonder er iets voor terug te hoeven. Die waarde is ook wat Erik drijft achter alle inspanningen van de afgelopen jaren. Iets doen voor de mienskip zonder dat je er wat voor terug krijgt. De behoefte om wat tastbaars achter te laten voor de volgende generatie.

Maar ook al staat het gebouw er nu en is het officieel geopend, het werk voor de stuurgroep is nog niet helemaal af. “We zijn nog druk bezig met het binnenhalen van de laatste subsidies en het vormen van de exploitatie commissie. “Om de twee a drie weken komen we nog bij elkaar om alle losse eindjes aan elkaar te knopen”.

Ik hoor en zie de trots van Erik. Omdat het na 13 jaar eindelijk gelukt is. Erik: “Iedereen heeft een eigen plek in het MFC maar we kunnen samen met elkaar drinken aan de bar. In verbinding kunnen gaan, elkaar kunnen ontmoeten en plannen maken voor de toekomst”. Wie weet mogen we Bono nog eens verwelkomen in ús Stedhûs…

Beitske Stuursma – PR- & Activiteitenteam MFC It Stedhûs

Opening MFC it Stedhûs

Vrijdagmiddag 2 juni 2023 om 16.00 uur zwaaien de deuren van MFC It Stedhûs dan eindelijk open! Tijdens de informele VrijMiBo is er voor belangstellenden de mogelijkheid om alvast even door het gebouw te lopen en al het moois te bekijken. Het is gezellig druk in de foyer en onder het genot van een drankje wordt er druk gekletst. Om 18.00 uur neemt Erik Jansen (voorzitter van de stuurgroep) het woord en kondigt het “bourgondisch patat eten” aan. Op een aantal grote, lange tafels worden grote schalen met patat aangevoerd. Nadat ook de verschillende sauzen binnen zijn gebracht, wordt het al snel druk aan tafel. Jong en oud zit heerlijk ongedwongen te genieten van de frieten.

Om 19.00 uur is het voor de jeugd tussen de 6 en 13 jaar tijd om het nieuwe Piipskoft in te wijden. Er is een NEON party georganiseerd. Fluorescerende armbandjes, schmink, versiering en een blacklight. Voeg daar eigen Piipskoft-muziek aan toe en alle ingrediënten voor een top-feestje zijn geregeld. Het is een drukke, gezellige boel. Een zeer geslaagde avond voor de jeugd (én de ouders). Rond 23.00 uur wordt het weer rustig… Maar dat blijkt stilte voor de storm.

Zaterdagochtend 3 juni, de open dag breekt aan. Om 10.00 uur staat er al een grote groep belangstellenden voor de deur. Dat is ook het moment dat de deuren worden geopend door twee heuse piccolo’s en de menigte welkom wordt geheten. Eenmaal binnen in It Stedhûs, ontstaat er gauw een rij voor de balie van “Burgerzaken”. Alle bezoekers ontvangen namelijk een Berltsumer paspoort. Daarbij krijgt ook iedereen een attribuut mee…

In de grote zaal gaan sommige mensen op zoek naar hun eigen, gesponsorde stoel. Dit leidt tot enige hilariteit (en ergernis) maar het komt allemaal goed. Wanneer iedereen een zitplaats heeft gevonden, neemt Ida Jansen het woord en begint met het vertellen van het verhaal van het MFC in Berltsum. Het is een verhaal over lange adem, doorzettingsvermogen, heel veel vrijwilligerswerk en organiseren en eigenzinnigheid van de Berltsumer bewoners door de jaren heen.

Het verhaal begint nóg meer te leven als de grote, donkerrode toneelgordijnen vakkundig worden open geschoven door “Buurman & Buurman”. We zien zeven ridders en jonkvrouw Marije in vergadering, de strijders die met doorzettingsvermogen en passie jarenlang alle uitdagingen zijn aangegaan en die er – samen met Berltsum – voor hebben gezorgd dat het MFC is gerealiseerd. Onder alle hordes die moesten worden genomen tijdens de afgelopen 12 jaar, waren ook de zorgen om de “knopen”. Uiteindelijk heeft Berltsum en haar inwoners maar liefst één miljoen knopen (euro’s) bij elkaar gebracht onder meer door een fanatieke activiteitencommissie die ontzettend creatief is geweest. Iets om enorm “grutsk” op te zijn. En dat zijn we dan ook, zoveel mag duidelijk zijn.

Het MFC heet “It Stedhûs” en daar hoort natuurlijk een burgemeester bij! Het verhaal eindigt dan ook met de installatie van kinderburgemeester Nynke Smits en burgemeester Sybren van Tuinen. Dit wordt gedaan door niemand minder dan dhr. Jan Dijkstra, locoburgemeester van Waadhoeke. Nynke heeft ook nog twee locoburgemeesters: Silke Posthumus en Milan Doldersum. Nadat de locoburgemeester de zaal had toegesproken, werd dit deel van de officiële opening afgesloten met een fantastisch optreden van de kinderburgemeester samen met een aantal getalenteerde jeugdspelers van Elts syn Rol die het zeer toepasselijke “Boargemaster Ikke” ten tonele brachten.

Vervolgens worden alle aanwezigen op basis van het uitgereikte attribuut verdeeld in vier groepen. Onder leiding van drie van de ridders én jonkvrouw Marije trekken de groepen door het gebouw. Tijdens de rondgangen worden de groepen op verschillende plaatsen verrast met een stukje theater, geregisseerd door niemand minder dan Janneke Bergsma die ook de ridderscene qua regie voor haar rekening nam.

Om 17.00 uur kan de organisatie de voorlopige balans opmaken. Maar liefst 400 mensen hebben meegedaan aan de rondgangen. Een geweldig succes én even tijd voor een korte pauze…

Om 19.30 uur gaan de deuren opnieuw open voor de feestelijke openingsavond. Maar liefst drie bands, bestaande uit hoofdzakelijk (oud) Berltsumers, treden op. Het spits wordt afgebeten door Driven Thirst. Een nieuwe band die voor het eerst voor publiek speelt maar dat is niet te merken. Vervolgens is het de beurt aan de Berltsumer Allstars Band. Maar liefst tien muzikanten (jazeker, dat past prima op het grote podium) geven een fantastisch optreden. Als afsluiter is het de beurt aan Hjirris. Wat een energie! De voetjes gaan dan ook maximaal van de vloer. De avond is erg goed bezocht en er hangt een hele gezellige, feestelijke sfeer. Om 01.00 uur wordt het pas weer rustig in ons nieuwe Stedhûs.

Zondagochtend 4 juni om 10.00 uur is er de eerste kerkdienst van de Protestantse Gemeente Berlikum in het nieuwe MFC. Het wordt een gedenkwaardige ochtend die door de Commissie Bijzondere Diensten (CBD) is georganiseerd. Een bijzonder moment is het wanneer de liturgische voorwerpen door enkele gemeenteleden worden binnengedragen. Tijdens de dienst is er ook een bijdrage van de Cantorij o.l.v. Jan Hoogterp. Het is heel druk, er moeten zelfs stoelen bij gezet worden. Na afloop van de dienst blijft iedereen gezellig napraten met koffie, thee en wat lekkers. Er zijn namelijk taarten gebakken door gemeenteleden en dat valt erg in de smaak. Het is geweldig!

We kijken terug op een geweldig weekend. Berltsum, bedankt! We zijn heel blij met de overweldigende belangstelling voor de openingsactiviteiten en hopen jullie allemaal in de toekomst vaker te mogen ontmoeten in It Stedhûs!