Skip to content Skip to footer

It grutte hert fan ’t Heechhout

Onderstaand artikel is te lezen in Op ‘e Roaster van februari 2024

“Om 10 uur heb ik de koffie bruin”, appt Fedde me als ik hem vraag of hij voor Op ‘e Roaster wat wil vertellen over ’t Heechhout. Bij binnenkomst op de Kwekerijleane is het koffieapparaat de bonen al aan het malen en maakt hierbij een oorverdovend geluid. Enthousiast biedt Fedde me een plek aan de keukentafel aan, de radio staat afgesteld op Omrôp Fryslân. Fedde begint bijna direct te vertellen over ’t Heechhout, de laptop staat al klaar op tafel. Het dorpshuis werd in 1996 aangekocht door de eerste bestuursleden, Ria Algra en Frans Homminga, voor het symbolische bedrag van 1 gulden van de Gemeente Menaldumadeel. Velen van ons hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het dorpshuis. We vierden er het Sinterklaasfeest, keken naar bijzondere voorstellingen van de toneelvereniging, genoten van de concerten van OpMaat en het dorpshuis was plek om samen te komen voor de leden van Ouderensoos it Jounsintsje en de dames van het volksdansen. Passend bij het doel dat de stichting beoogde en beschreven staat in de statuten: “Het bevorderen (en tot stand komen) van activiteiten die de ontmoeting en de vrijetijdbesteding en goede komen”.  

In februari 2023 vonden de laatste toneelvoorstellingen van de toneelvereniging Elts Syn Rol plaats en op 1 maart 2023 (27 jaar na de opening) sloten de deuren aan de Sportleane voorgoed.  

Schenking

Sinds 2022 is Fedde betrokken als penningsmeester bij ’t Heechhout, hij heeft veel ervaring met deze verantwoordelijke bestuurlijke taak. Ruim 30 jaar is hij penningmeester geweest van de kaatsvereniging en nog altijd voert hij deze bestuurlijke functie ook uit voor het Groene Kruis. Na zorgvuldige overweging van het bestuur van ’t Heechhout werd het resterende saldo na de sluiting geschonken aan: Jeugdsoos It Piipskoft (€ 3000), Toneelvereniging Elts syn Rol (€ 4000), Muziekvereniging OpMaat (€ 5000) en MFC It Stedhûs (€ 22.150), inclusief de aangekochte obligaties. Een heel bijzonder en hartverwarmend gebaar waarmee de boeken uiteindelijk werden gesloten. Op 10 oktober 2023 werd het gebouw verkocht aan de gemeente en de stichting opgeheven.  

We hebben met zijn allen gelachen, gezongen, gedanst, gedronken en gevierd. En nu is het tijd om afscheid te nemen. Stichting Dorpshuis ’t Heechhout: Bedankt! 

Namens MFC It Stedhûs,

Beitske Stuursma