Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Community

Berltsum Doet! 

Op zaterdag 16 maart vond de allereerste editie van NL Doet plaats in MFC It Stedhûs. 

De dag begon rond tien uur met een smakelijke plak Poffert (een Gronings streekgerecht) met een dikke lik roomboter. Speciaal gemaakt door één van de vrijwilligers, Grietje. 

Na een rondje koffie (en een strak geregisseerde planning door Engele Bouwma) zijn we vanwege de weersverwachting buiten gestart. En wie goed doet, goed ontmoet … De zon liet zich van zijn beste kant zien waardoor de fysieke arbeid al snel resulteerde in open jassen en blije gezichten. Rondom het MFC werd er geveegd, onkruid gewied, puin geruimd, gesnoeid en het uithangbord van It Piipskoft kreeg eindelijk een mooie plek aan de buitenmuur.  

Na een complete lunch met broodjes en soep kon iedereen weer even opladen voor het tweede deel van de dag. De ontruimingsplattegronden en prijslijsten kregen een plekje aan de muur, het magazijn van It Piipskoft werd opgeruimd en het invalide parkeerplek werd voorzien van een eigen bord.  

Sander Born heeft een mooie compilatie van de dag gemaakt, heb jij ‘m al gezien? Check onze Facebook of Instagram.
 

Voetjes van de vloer!

Elke dinsdagmiddag, tussen twee en half vier is volksdansvereniging de Trochsetters te vinden in
de grote zaal van It Stedhûs. Na de sluiting van ‘t Heechhout moesten de dames noodgedwongen
uitwijken naar Wier maar sinds september 2023 zijn ze weer terug in eigen dorp.

De groep bestaat uit ruim 30 leden, voornamelijk vrouwen maar ook mannen zijn van harte welkom. Terwijl ik met een aantal leden aan een tafel in de foyer zit, druppelt de ene na de ander binnen en iedereen wordt enthousiast begroet.
Volksdansen, tegenwoordig ook wel werelddansen genoemd, zet je in beweging. En dat bewegen goed voor je is, dat weten we allemaal. Het verkleint de kans op allerlei ziektes en van bewegen word je blij. De verschillende stijlen en technieken worden aangeleerd door Jildouw Elgersma, nu ruim drie jaar docent bij de Trochsetters. De verschillende dansen die ze uitvoeren, vinden hun oorsprong uit verschillende landen: Europa, Zuid-Amerika, Israël of Griekenland. En het
uitvoeren van die verschillende dansen vergt ook soms enige cognitieve training. Zo blijft niet alleen je lijf, maar ook je hersenen fit. En bang voor blauwe tenen? Joukje lacht me toe: ‘“dat gebeurt hier eigenlijk nooit!’

Het valt mij op hoe open en hartelijk deze dames zijn. Het sociale element bij deze vereniging speelt een grote rol, voor het aangaan van nieuwe sociale contacten of invulling van de dag. Een van de leden vertelt dat ze vroeger op de camping als meisje van acht al samen met haar vriendinnetjes ging volksdansen en dit sinds een aantal weken weer heeft opgepakt. Jong geleerd is oud gedaan!

Antje Bootsma heeft ruim 40 jaar de club geleid en is één van de oudste leden, Richtsje Jasper zit
er al 25 jaar bij. In oktober dit jaar bestaat de volksdansvereniging de Trochsetters 50 jaar. Het is een vereniging met hogere getallen. Niet alleen qua leeftijd (de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 60 en 87 jaar), maar dat zit ‘m vooral ook in de hoge betrokkenheid en de hoeveelheid plezier. Ook zin om mee te doen? Loop dan eens binnen op een dinsdagmiddag
en laat je verrassen!

Namens MFC It Stedhûs, Beitske Stuursma

Oude stoeppaal bij It Stedhûs

De ingang van MFC It Stedhûs in Berltsum wordt nu gemarkeerd met een heel oude stoeppaal. Deze stoeppaal is al heel lang in Berltsum en heeft waarschijnlijk meerdere functies gehad. Het laatst diende hij als ‘wriuwpeal’ voor het vee in een weiland aan de Wiersterdyk. Hij dreigde te verdwijnen en na wat omzwervingen is deze geschonken aan de stichting Oudheidkamer De Grusert. Nu heeft deze markante paal een vaste plek bij It Stedhûs waar ook het dorpsarchief van De Grusert ondergebracht is.

In Fryslân stond op veel meer plekken zo’n paal in steden en de grotere dorpen. De bewoners van een huis kregen het recht van gebruik van een deel van de weg voor het huis. Men mocht dat deel van de weg verharden en de weg zelf was nog niet verhard. Zo ontstonden de stoepen vóór de huizen. Op die stoepen gebeurde van alles, de verkoop van spullen en het was de plek waar de mensen samenkwamen.  De stenen markeerden de hoeken van.

De functie van deze stoeppalen verdween en zo verdwenen er steeds meer van deze palen. Soms kwamen ze terecht in musea of werden gebruikt als grafsteen. Op Terschelling zijn veel van deze stoeppalen in ere hersteld.

De steen dateert uit de periode dat Berltsum een begin van stadsrechten heeft gehad. We weten niet precies wat vroeger de functie is geweest maar als aanduiding van samenkomst van dorpsbewoners is er geen betere plek te bedenken dan bij het nieuwe Stedhûs.

Check!

Wanneer ik door de glazen schuifdeur naar binnen loop sta ik elke keer weer versteld van al hetwerk wat er de afgelopen jaren is verzet om dit voor elkaar te krijgen. En het voelt steeds vertrouwder, steeds meer als een thuis. Alhoewel, ik heb geen aanwezigheidsbordjes aan de muur hangen … Wie zijn er vandaag allemaal? Connexa aanwezig, check! Consultatiebureau aanwezig, check! Beheerder aanwezig, check!

Koffie inloop

Bij binnenkomst tref ik Sieta Kuipers, werkzaam bij Connexa. Zij heeft net de laatste gasten van de koffiemoarn uitgezwaaid. Georganiseerd door de werkgroep Berltsum Foarút is er op elke 1ste woensdag van de maand een inloopmoment tussen 9.30 en 11.30 om met elkaar een (gratis) kopje koffie of thee te drinken. Sieta: “Vanmorgen waren dit ruim twintig Berltsummers, een hele gezellige ploeg!”. Op deze manier kunnen we samen iets doen tegen de vereenzaming en het sociale isolement waar steeds meer mensen (niet alleen ouderen!) mee te maken krijgen.

Verbinden

Het consultatiebureau heeft het vanmorgen erg druk met het meten en wegen van alle kleine baby’s die zijn geboren. Na hun afspraak kunnen de (kers)verse vaders en moeders doorlopen naar It Piipskoft want hier zijn zij welkom in het Ouder en Kind Cafe. Nieuwe mensen leren kennen, uitwisselen van tips rondom het opvoeden en ondertussen kunnen de kinderen (0-4 jr) lekker samen spelen. Elke 1ste woensdag van de maand tussen 10 en 12 uur. Noteren dus!

“Juist doordat iedereen bij elkaar zit ontstaat die verbinding” verteld Sieta. “Joop Claus geeft al een aantal jaren taalles aan vluchtelingen uit de omgeving. Dit werd door de GGD opgemerkt en leverde direct twee nieuwe aanmeldingen op, hoe mooi is dat?”.

Nu alle huurders ‘te plak’ zijn en de verbinding groeit is het tijd voor de volgende stap. De stuurgroep zal binnenkort worden opgeheven en een nieuw bestuur voor de Stiching Exploitatie zal worden geïnstalleerd. Daarover binnenkort meer!

Beitske Stuursma – PR & Communicatie MFC It Stedhûs

Grutsk!

Met de koralen en psalmen van het muziekkorps op de achtergrond die aan het repeteren zijn, zit ik in it Stedhûs aan tafel met Erik Jansen. Als voorzitter van Stichting Berltsumer Belangen begon hij samen met Johan van der Graaf 13 jaar geleden aan een opdracht vanuit de kerkelijke gemeen- te (PGB) om te onderzoeken of de Kruiskerk kon worden omgedoopt tot een MFC.

Een opdracht waarvan hij dacht dat het ‘in drie jaar wel even gefikst zou zijn’. Het waren jaren met hoogte- en diepte punten. Het plan liep ontzettend veel vertraging op door o.a. financiële kosten, de transitie van de gemeente Waadhoeke en corona.

Erik: “Ik heb een aantal keren gedacht: Ik stop ermee, het is klaar”. Maar de stuurgroep blijkt een hecht team en weet elkaar in tijdens moeilijke momenten te motiveren door te blijven gaan.

En toen kwam halverwege februari 2022 het beslissende moment. Unaniem stemde de stuurgroep dat het project dóór moest gaan en werden de offertes getekend: “It fielde as in hichtepunt”. Een week later brak de oorlog uit in Oekraïne en stegen de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen enorm. “Hadden we een week later die cruciale beslissing moeten nemen, dan was het MFC er nooit geweest”, legt Erik uit.

De kerkelijke gemeenschap van Berltsum heeft gegeven zonder er iets voor terug te hoeven. Die waarde is ook wat Erik drijft achter alle inspanningen van de afgelopen jaren. Iets doen voor de mienskip zonder dat je er wat voor terug krijgt. De behoefte om wat tastbaars achter te laten voor de volgende generatie.

Maar ook al staat het gebouw er nu en is het officieel geopend, het werk voor de stuurgroep is nog niet helemaal af. “We zijn nog druk bezig met het binnenhalen van de laatste subsidies en het vormen van de exploitatie commissie. “Om de twee a drie weken komen we nog bij elkaar om alle losse eindjes aan elkaar te knopen”.

Ik hoor en zie de trots van Erik. Omdat het na 13 jaar eindelijk gelukt is. Erik: “Iedereen heeft een eigen plek in het MFC maar we kunnen samen met elkaar drinken aan de bar. In verbinding kunnen gaan, elkaar kunnen ontmoeten en plannen maken voor de toekomst”. Wie weet mogen we Bono nog eens verwelkomen in ús Stedhûs…

Beitske Stuursma – PR- & Activiteitenteam MFC It Stedhûs

Opening MFC it Stedhûs

Vrijdagmiddag 2 juni 2023 om 16.00 uur zwaaien de deuren van MFC It Stedhûs dan eindelijk open! Tijdens de informele VrijMiBo is er voor belangstellenden de mogelijkheid om alvast even door het gebouw te lopen en al het moois te bekijken. Het is gezellig druk in de foyer en onder het genot van een drankje wordt er druk gekletst. Om 18.00 uur neemt Erik Jansen (voorzitter van de stuurgroep) het woord en kondigt het “bourgondisch patat eten” aan. Op een aantal grote, lange tafels worden grote schalen met patat aangevoerd. Nadat ook de verschillende sauzen binnen zijn gebracht, wordt het al snel druk aan tafel. Jong en oud zit heerlijk ongedwongen te genieten van de frieten.

Om 19.00 uur is het voor de jeugd tussen de 6 en 13 jaar tijd om het nieuwe Piipskoft in te wijden. Er is een NEON party georganiseerd. Fluorescerende armbandjes, schmink, versiering en een blacklight. Voeg daar eigen Piipskoft-muziek aan toe en alle ingrediënten voor een top-feestje zijn geregeld. Het is een drukke, gezellige boel. Een zeer geslaagde avond voor de jeugd (én de ouders). Rond 23.00 uur wordt het weer rustig… Maar dat blijkt stilte voor de storm.

Zaterdagochtend 3 juni, de open dag breekt aan. Om 10.00 uur staat er al een grote groep belangstellenden voor de deur. Dat is ook het moment dat de deuren worden geopend door twee heuse piccolo’s en de menigte welkom wordt geheten. Eenmaal binnen in It Stedhûs, ontstaat er gauw een rij voor de balie van “Burgerzaken”. Alle bezoekers ontvangen namelijk een Berltsumer paspoort. Daarbij krijgt ook iedereen een attribuut mee…

In de grote zaal gaan sommige mensen op zoek naar hun eigen, gesponsorde stoel. Dit leidt tot enige hilariteit (en ergernis) maar het komt allemaal goed. Wanneer iedereen een zitplaats heeft gevonden, neemt Ida Jansen het woord en begint met het vertellen van het verhaal van het MFC in Berltsum. Het is een verhaal over lange adem, doorzettingsvermogen, heel veel vrijwilligerswerk en organiseren en eigenzinnigheid van de Berltsumer bewoners door de jaren heen.

Het verhaal begint nóg meer te leven als de grote, donkerrode toneelgordijnen vakkundig worden open geschoven door “Buurman & Buurman”. We zien zeven ridders en jonkvrouw Marije in vergadering, de strijders die met doorzettingsvermogen en passie jarenlang alle uitdagingen zijn aangegaan en die er – samen met Berltsum – voor hebben gezorgd dat het MFC is gerealiseerd. Onder alle hordes die moesten worden genomen tijdens de afgelopen 12 jaar, waren ook de zorgen om de “knopen”. Uiteindelijk heeft Berltsum en haar inwoners maar liefst één miljoen knopen (euro’s) bij elkaar gebracht onder meer door een fanatieke activiteitencommissie die ontzettend creatief is geweest. Iets om enorm “grutsk” op te zijn. En dat zijn we dan ook, zoveel mag duidelijk zijn.

Het MFC heet “It Stedhûs” en daar hoort natuurlijk een burgemeester bij! Het verhaal eindigt dan ook met de installatie van kinderburgemeester Nynke Smits en burgemeester Sybren van Tuinen. Dit wordt gedaan door niemand minder dan dhr. Jan Dijkstra, locoburgemeester van Waadhoeke. Nynke heeft ook nog twee locoburgemeesters: Silke Posthumus en Milan Doldersum. Nadat de locoburgemeester de zaal had toegesproken, werd dit deel van de officiële opening afgesloten met een fantastisch optreden van de kinderburgemeester samen met een aantal getalenteerde jeugdspelers van Elts syn Rol die het zeer toepasselijke “Boargemaster Ikke” ten tonele brachten.

Vervolgens worden alle aanwezigen op basis van het uitgereikte attribuut verdeeld in vier groepen. Onder leiding van drie van de ridders én jonkvrouw Marije trekken de groepen door het gebouw. Tijdens de rondgangen worden de groepen op verschillende plaatsen verrast met een stukje theater, geregisseerd door niemand minder dan Janneke Bergsma die ook de ridderscene qua regie voor haar rekening nam.

Om 17.00 uur kan de organisatie de voorlopige balans opmaken. Maar liefst 400 mensen hebben meegedaan aan de rondgangen. Een geweldig succes én even tijd voor een korte pauze…

Om 19.30 uur gaan de deuren opnieuw open voor de feestelijke openingsavond. Maar liefst drie bands, bestaande uit hoofdzakelijk (oud) Berltsumers, treden op. Het spits wordt afgebeten door Driven Thirst. Een nieuwe band die voor het eerst voor publiek speelt maar dat is niet te merken. Vervolgens is het de beurt aan de Berltsumer Allstars Band. Maar liefst tien muzikanten (jazeker, dat past prima op het grote podium) geven een fantastisch optreden. Als afsluiter is het de beurt aan Hjirris. Wat een energie! De voetjes gaan dan ook maximaal van de vloer. De avond is erg goed bezocht en er hangt een hele gezellige, feestelijke sfeer. Om 01.00 uur wordt het pas weer rustig in ons nieuwe Stedhûs.

Zondagochtend 4 juni om 10.00 uur is er de eerste kerkdienst van de Protestantse Gemeente Berlikum in het nieuwe MFC. Het wordt een gedenkwaardige ochtend die door de Commissie Bijzondere Diensten (CBD) is georganiseerd. Een bijzonder moment is het wanneer de liturgische voorwerpen door enkele gemeenteleden worden binnengedragen. Tijdens de dienst is er ook een bijdrage van de Cantorij o.l.v. Jan Hoogterp. Het is heel druk, er moeten zelfs stoelen bij gezet worden. Na afloop van de dienst blijft iedereen gezellig napraten met koffie, thee en wat lekkers. Er zijn namelijk taarten gebakken door gemeenteleden en dat valt erg in de smaak. Het is geweldig!

We kijken terug op een geweldig weekend. Berltsum, bedankt! We zijn heel blij met de overweldigende belangstelling voor de openingsactiviteiten en hopen jullie allemaal in de toekomst vaker te mogen ontmoeten in It Stedhûs!

Opening MFC it Stedhûs

Het is weer tijd voor de maandelijkse update! Nog ruim vier weken en dan is het zover: dan barsten de activiteiten rondom het openingsweekend los.

We hebben er heel veel zin in en we zijn druk met alle voorbereidingen. We horen jullie denken: “Waarmee dan?” Nou, daar kunnen we niet alles over vertellen want we hebben wat verrassingselementen ingebouwd in het schema. Toch willen we natuurlijk ook alvast een tipje van de sluier oplichten.

Vrijdag 2 juni

Jullie weten inmiddels dat we om 16.00 uur aftrappen met de eerste Berltsumer VrijMiBo. En naast de drankjes zorgen we natuurlijk ook voor hapjes. Dit organiseren wij op geheel “Bourgondische” wijze. En als jullie willen weten wat dát inhoudt, dan zit er niks anders op dan gezellig aan te schuiven.

In het nieuwe Piipskoft draaien ze lekker hun eigen muziek en heeft de avond een superleuk thema: “Glow-in-the-Dark”. Dus dat wordt écht heel leuk.

Zaterdag 3 juni

Voor de zekerheid nog even de gang van zaken tijdens de drie carrousel-rondgangen. Deze zijn gepland om 10.00, 13.00 en 15.00 uur en duren ongeveer een uur. Tijdens dit uur zijn de deuren van It Stedhûs gesloten. Houd hier rekening mee.

’s Avonds “gaan we los!”. Met gepaste trots kunnen we melden dat we nóg een band aan de line-up hebben kunnen toevoegen. Dat maakt dat de volgende (Berltsumer) bands voor jullie zullen optreden:

 • Driven Thirst
 • Berltsumer All-stars Band (BAB)
 • Hjirris

Kortom: alle ingrediënten voor een top-avond zijn aanwezig.

Zondag 4 juni: Om 10.00 uur begint de eerste kerkdienst van Protestantse Gemeente Berlikum in het nieuwe MFC. Deze dienst krijgt een bijzonder karakter. Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie en thee en kan er worden nagepraat en rondgekeken in het nieuwe gebouw.

Opening MFC it Stedhûs

De bouw van het MFC vordert gestaag en wat wordt het prachtig! Minder zichtbaar is de organisatie van het openingsweekend en daarom hierbij weer een update.

Vrijdag 2 juni
Voor de aftrap van het openingsweekend organiseren we een VrijMiBo. Naast een drankje zorgen we natuurlijk ook voor een hapje! Kom dus vanaf 16.00 uur gezellig de werkweek afsluiten in het MFC samen met andere dorpsgenoten. Zoals immers in het logo staat vermeld, het MFC gaat om: “Ferbyntenis fan ús stêdse doarp en minske”.

’s Avonds is het tijd voor het eerste feestje. En niet alleen voor de volwassenen, ook voor de jeugd hebben de vrijwilligers van it Piipskoft een hele leuke avond in petto om ook hun nieuwe onderkomen alvast in te wijden.

Voor de vrijdagavond willen we graag de playlist “MFC it Stedhûs” op Spotify inzetten voor de muzikale omlijsting. Hier kunnen nog wel wat nummers bij… Dus scan de QR-code om je eigen favoriete nummers toe te voegen. Of, als je geen Spotify hebt, stuur even een mailtje naar opening@itstedhus.frl. We zetten het nummer met alle plezier voor je in de lijst.

Zaterdag 3 juni
Even wat meer tekst en uitleg over de “carrousel” rondgangen. Deze rondgang vindt op drie momenten op de dag plaats, namelijk:

 • 10.00 – 11.00 uur
 • 13.00 – 14.00 uur
 • 15.00 – 16.00 uur

LET OP: Gedurende deze uren is het MFC “op slot” en kan er niemand naar binnen. Dit heeft te maken met de opzet van de rondgang, het zou namelijk zonde zijn als mensen er midden in zouden vallen. Ditzelfde geldt voor de 30 minuten voor aanvang van de rondgangen, dan doen we de deuren ook even dicht om de volgende rondgang voor te bereiden. Houd hier dus rekening mee! We willen niemand teleurstellen dus we zouden het heel sneu vinden als mensen voor de dichte deur zouden komen te staan.

Om 17.00 uur eindigt het open huis met de rondgangen en maken we ons op voor een top-feestje met live muziek van onder andere “De Berltsumer All Stars Band” én “Hjirris”. Kortom: dat wordt erg gezellig! Om 19.30 uur zwaaien we de deuren van het MFC weer open.

Zondag 4 juni
PGBerltsum houdt de eerste kerkdienst in het nieuwe MFC. Na afloop van de dienst wordt er ook nog samenzijn georganiseerd, daarover later meer.

P.S.: We zoeken ook nog een burgemeester! Kandidaten kunnen worden aangemeld via opening@itstedhus.frl

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie hebben kunnen lezen, zijn we heel druk bezig met de invulling en organisatie van ons openingsweekend. Om jullie alvast een beetje een idee te geven, hierbij een globale opzet van hoe het weekend er uit zal zien.

Vrijdag 2 juni

 • 16.00 uur De eerste Berltsumer VrijMiBo in MFC It Stedhûs
 • 20.00 uur Feestelijke avond, ook voor de jeugd (nieuwe Piipskoft!)

Zaterdag 3 juni

 • 10.00 uur MFC It Stedhûs voor iedereen open om te bezichtigen
  Er zijn 3 momenten op de zaterdag dat iedereen middels een “carrousel” rondgang het gebouw door kan wandelen waarbij op verschillende manieren extra informatie wordt gegeven over het welen wee in het MFC. Daarnaast zal er van alles en nog wat in en rond het MFC te doen zijn.
 • 17.00 uur Einde “Open dag”
 • 19.30 uur Start openingsfeestavond met Live muziek (tot uiterlijk 01.00 uur)

Zondag 4 juni

 • 09.30 uur Eerste kerkdienst PGBerltsum

We hopen dat jullie inmiddels allemaal hebben nagedacht over wie jullie als burgemeester (m/v) van Berltsum zien. Aanmelding van de kandidaten – mét een korte motivatie – kan worden verstuurd naar het volgende emailadres: opening@itstedhus.frl Dit kan tot 10 april. Vervolgens zullen we de adspirant burgemeesters benaderen en een soort van kieslijst opstellen. Vanaf 1 mei hebben de kandidaten dan de mogelijkheid om 2 weken campagne te voeren. Over hoe er uiteindelijk gestemd en gekozen kan worden volgt later nog bericht.

Opening MFC it Stedhûs

We hebben er verschrikkelijk lang op moeten wachten maar nu is het dan eindelijk zover: [Tromgeroffel…] De opening van ons nieuwe, multifunctionele centrum ‘it Stedhûs.

En dat mag dan ook groots gevierd worden. We willen echt iedereen in Berltsum de mogelijkheid geven om het prachtige resultaat met eigen ogen te komen bewonderen. Daarom hebben we er geen ‘uurtje’, geen middagje of avondje voor uitgetrokken maar een heel weekend!

Dus pak de agenda, kalender, een post-it, wat je ook maar het handigst vindt en blokkeer het weekend van 2, 3 en 4 juni.

Zo, dat is er uit. Wat we precies allemaal gaan doen, dat blijft nog even een verrassing. Wat we wél kunnen zeggen is dat we voor een paar zaken jullie hulp willen vragen.

Nee, organisatie talent, twee rechter handen, een dikke portemonnee zijn allemaal niet nodig… Maar wat is een stadhuis zonder burgemeester? Precies, we zoeken een burgemeester. We zijn heel benieuwd welke Berltsumer m/v nu als eerste bij jullie opkomt. Het gaat natuurlijk om een ceremoniële functie in ons mooie, actieve dorp. De komende maanden mag iedere Berltsumer een kandidaat burgemeester voordragen. Dat kan, met een korte motivatie, via mail (nadere info volgt). Medio mei hopen we dan door heuse campagnes en verkiezingen een echte Berltsumer burgervader te kunnen benoemen. We willen ook een kinderburgemeester in Berltsum. Beide scholen hebben enthousiast op dit idee gereageerd. De komende tijd wordt er door beide scholen dan ook invulling gegeven aan de verkiezing van de kinder-burgemeester. Dus als je kind binnenkort thuis komt met een verhaal over burgemeester worden: dat zou zomaar eens zo kunnen zijn.

Verder hebben we een in het MFC natuurlijk gezellige muziek nodig. En ook hier geldt: geen stress, we vragen jullie niet om een band, koor of meidengroep op te richten want we hebben al heel veel muzikaal talent in het dorp. We willen graag een MFC it Stedhûs playlist samen stellen. Al dat muzikale talent is immers niet altijd ‘live’ beschikbaar. We maken dus een lijst met enkel en alleen door jullie gekozen liedjes/nummers. Binnenkort wordt de Spotify playlist openbaar gesteld en mogen jullie nummers toe gaan voegen. Heb je geen Spotify? Geen probleem: geef je favoriete nummer door via de mail en dan voegen wij ‘m toe. In principe mag iedereen één nummer toevoegen. Om het een klein beetje onder controle te houden behoudt de organisatie zich het recht voor om (in ieder geval dubbele) nummers te verwijderen. We hopen dat jullie ook hier een bijdrage aan willen leveren.

Wat ons betreft is hiermee de eerste officiële stap gezet richting een fantastisch openingsweekend. De komende tijd houden we jullie van alle ontwikkelingen op de hoogte via verschillende media. Dus houd deze website, onze social media en berlikum.com in de gaten voor meer leuk nieuws!