Skip to content Skip to footer

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie hebben kunnen lezen, zijn we heel druk bezig met de invulling en organisatie van ons openingsweekend. Om jullie alvast een beetje een idee te geven, hierbij een globale opzet van hoe het weekend er uit zal zien.

Vrijdag 2 juni

  • 16.00 uur De eerste Berltsumer VrijMiBo in MFC It Stedhûs
  • 20.00 uur Feestelijke avond, ook voor de jeugd (nieuwe Piipskoft!)

Zaterdag 3 juni

  • 10.00 uur MFC It Stedhûs voor iedereen open om te bezichtigen
    Er zijn 3 momenten op de zaterdag dat iedereen middels een “carrousel” rondgang het gebouw door kan wandelen waarbij op verschillende manieren extra informatie wordt gegeven over het welen wee in het MFC. Daarnaast zal er van alles en nog wat in en rond het MFC te doen zijn.
  • 17.00 uur Einde “Open dag”
  • 19.30 uur Start openingsfeestavond met Live muziek (tot uiterlijk 01.00 uur)

Zondag 4 juni

  • 09.30 uur Eerste kerkdienst PGBerltsum

We hopen dat jullie inmiddels allemaal hebben nagedacht over wie jullie als burgemeester (m/v) van Berltsum zien. Aanmelding van de kandidaten – mét een korte motivatie – kan worden verstuurd naar het volgende emailadres: opening@itstedhus.frl Dit kan tot 10 april. Vervolgens zullen we de adspirant burgemeesters benaderen en een soort van kieslijst opstellen. Vanaf 1 mei hebben de kandidaten dan de mogelijkheid om 2 weken campagne te voeren. Over hoe er uiteindelijk gestemd en gekozen kan worden volgt later nog bericht.