Skip to content Skip to footer

10 juni bedriuwendei UBW yn it MFC

“Wenje, wurkje, leare en ûntwikkelje yn ús eigen doarp, yn
Berltsum! Wy as UBW binne grutsk op Berltsum!”

Bekijk hier het evenement!