Skip to content Skip to footer

Bedriuwendei UBW

Dit evenement is afgelopen

“Wenje, wurkje, leare en ûntwikkelje yn ús eigen doarp, yn
Berltsum! Wy as UBW binne grutsk op Berltsum!”

It is safier!
Undernimmend Berltsum Wier, UBW, organisearet de bedriuwendei 2023 yn it spiksplinter nije MFC, It Stedhûs
te Berltsum!

Wat gaat er gebeuren, waar en wanneer?

UBW biedt u een kijk in de keuken van haar eigen leden. Er doen 39 bedrijven mee aan deze dag,
waarvan 33 zich presenteren in het spiksplinter nieuwe MFC It Stedhûs en 6 bedrijven die de eigen
deuren open zetten op zaterdag 10 juni.
In de hal van het MFC laten we u zien wie waar staat en welke bedrijven in het dorp open zijn.
We zetten de deuren open om 10.00 uur en sluiten de dag af om 16.00 uur.
Alle deelnemende bedrijven in It Stedhûs presenteren zich aan een kraam of statafel.

Wat is het doel van deze dag:

 • Onze bedrijven presenteren zich aan eigen dorp, klanten, prospects en belangstellenden van
  buiten het dorp.
 • Wij zetten onze vacatures open voor het hele dorp, voor met name de jeugd op het
  vacatureplein in de foyer van It Stedhûs.
 • De Middelsee campus en de AMS presenteren zich, met als doel om opleiding/ scholing en
  werkervaring/ banen bij elkaar te brengen.

“We willen graag in dit mooie dorp blijven wonen. En dat kan. Want er is opleiding en werk in de
buurt, als je maar geïnformeerd bent!”

Hoe maken we ons zichtbaar?

Zeer binnenkort zult u posters en banners rondom en in het dorp zien. De bedrijven die open zijn op
10 juni zullen deze vlag uithangen, zodat u weet dat u daar welkom bent! Ook maken we deze dag
kenbaar bij kranten, bladen en Omrop Fryslân.

Wat voor extra’s heeft de Bedriuwendei UBW naast de presentaties te bieden?

 1. Kinderen kunnen in het MFC It Stedhûs geschminkt worden.
 2. Er staat buiten op het terrein een Pizza Foodtruck.
 3. Op deze dag wordt 6 maal een prijsvraag georganiseerd via KAHOOT. De vragen gaan
  natuurlijk over de bedrijven van UBW, het beste en snelste antwoord is lonend in de
  volgende prijzen: (kadobonnen van UBW 3 x € 50,-, 3x € 25,-, en 3 keer € 10,- te winnen.)
  Dus bereidt u voor, het is leuk om u te verdiepen in de ondernemingen van UBW en de
  prijzen zijn de moeite waard.

Wy binne grutsk op ús UBW mei op dit momint 86 leden. Wy binne grutsk op ús doarp. En wy hoopje
dat jim allegear komme. Jim binne wolkom. Wy hoopje dat eltsenien dy dat graach wol, yn dit moaie
doarp, de 12 de stêd, wenje en wurkje kin.

Oant sneon 10 juni! Net stinne mar derhinne!

Bestjoer en wurkgroep Bedriuwendei 2023 fan UBW