Skip to content Skip to footer

Doelstelling

Vanuit een gezamenlijk belang voor huisvesting en optimalisatie van het voorzieningniveau in Berltsum hebben de volgende verenigingen en stichtingen zich geformeerd

  1. Stichting Berlikumer Belangen
  2. Vereniging het Groene Kruis
  3. Dorpshuis ‘t Heechhout
  4. Muziekvereniging Opmaat
  5. Jeugsocieteit It Piipskoft

De huidige huisvesting van de afzonderlijke verenigingen hebben dringend behoefte aan groot onderhoud en er zullen grote investeringen  gedaan moeten worden in relatief oude gebouwen  om de huisvesting te optimaliseren. Des te meer een reden om de krachten te bundelen en eenmalig te investeren in één gebouw met een surplus aan mogelijkheden. Door de kosten te delen zou er flink bespaard kunnen worden en er lagen kansen om de opbrengsten te verhogen.

De Werkgroep MFC formuleerde haar doelstelling:
“Instandhouding van voorzieningenniveau en leefbaarheid in de dorpsgemeenschap Berltsum voor nu en in de toekomst.”