Skip to content Skip to footer

Protestantse gemeente Berltsum

De Protestantse Gemeente (PG) Berltsum is een christelijke geloofsgemeenschap met een open deur richting het dorp. We delen ons geloof in Jezus Christus, en we proberen ons geloof met elkaar te verdiepen en vorm te geven. Daarnaast zijn we een hechte gemeenschap, waarin oog voor elkaar is en lief en leed wordt gedeeld.

Hoe kunnen we kerk zijn voor het hele dorp?

Met de aanwezigheid van onze Protestantse Gemeente in It Stedhûs willen we graag een kerk zijn voor alle dorpsgenoten. Niet alleen door het aanbieden van kerkdiensten. Maar ook door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Op religieus gebied en door een plek te bieden waar ontmoeting en ‘omzien naar elkaar’ centraal staan.

In deze dingen willen we niet alleen op onszelf gefocust zijn; we willen ook een bijdrage leveren aan het dorp. Dat doen we allereerst door iedereen van harte uit te nodigen bij de dingen die we doen; onze kerkdiensten, maar ook de vele activiteiten die we daarnaast organiseren voor jong en oud. Sommige activiteiten zijn vooral op gezelligheid gericht, anderen meer op diepgang en een goed gesprek.

Wat kun je van ons verwachten binnen It Stedhûs?

  • 2-wekelijkse viering van dienst en gebed
  • Samen koffiedrinken
  • Ruimte voor een goed gesprek met predikant/jeugdwerker
  • Kinderactiviteiten
  • Tieneractiviteiten
  • Ontmoetingsavonden over geloof en zingeving
  • Diaconaal steunpunt o.a.: schuldhulpmaatje, seniorenactiviteiten, hulp bij vervoer

Behoefte aan een goed gesprek?

Waar kan dat tegenwoordig nog? Hoe vaak heb je nog een echt goed gesprek over de diepere lagen van het leven? Hoe vaak neem je nog de tijd voor een geloof in iets Hogers? Kom dus vooral langs; al onze activiteiten zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Voor iedereen

We proberen om in het dorp die mensen te zien die vastlopen, op wat voor manier dan ook; financieel, emotioneel, lichamelijk. We willen graag helpen waar we kunnen. Dus weet ons te vinden met welke hulpvraag dan ook. We kunnen niet alles, maar we hebben wel een heleboel vrijwilligers en een dominee in huis die graag van dienst zijn. Of dan nu een goed gesprek is of een paar helpende handen.

We zien je graag!

Contact