Skip to content Skip to footer

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum Wier e.o.

De doelstelling volgens de regelgeving
De vereniging stelt zich ten doel om zonder winst oogmerk. Zowel direct als indirect de maatschappelijke gezondheidszorg in haar werkgebied te verzorgen. Zij verricht haar werkzaamheden ten bate van de gehele bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke richting. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het organiseren , bevorderen en uitvoeren van activiteiten op het terrein van de maatschappelijke gezondheidszorg.

Hulpmiddelen
Er is nog een klein aantal Groene kruisverenigingen in Nederland, waaronder Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o. Bij ‘Het Groene Kruis’ kunt u terecht voor verschillende hulpmiddelen. Het betreft hulpmiddelen die zowel niet, als wel in het verzekeringspakket van uw ziektekostenverzekeraar zitten. Dat komt door onze unieke samenwerking met Kersten hulpmiddelen uit Leeuwarden. Hulpmiddelen die niet in het verzekeringspakket zitten, bijvoorbeeld krukken/rollators, kunt u lenen als u lid bent van de vereniging. Voor hulpmiddelen uit het verzekeringspakket, bijvoorbeeld rolstoelen/postoelen, en geleverd door Kersten, hoeft u niet naar Leeuwarden of Franeker. Deze staan in ons magazijn in it Stedhûs en kunt via de vereniging uitgeleend worden. U kunt hiervoor bellen naar nummer: 06 82996309. Een mooie service voor inwoners van Berlikum. En inderdaad, ook een reden om lid te worden van vereniging Het Groene Kruis.

Initiatieven Zorg & Welzijn
We zijn er niet alleen voor hulpmiddelen. Ook initiatieven op het gebied van Zorg en Welzijn willen we financieel ondersteunen. Dat kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn die we samen met de fysiotherapeut, Connexa, Protestants Gemeente Berlikum en de scholen kunnen organiseren. Maar ook andere partijen in Berlikum die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn, kunnen ideeën aanleveren. De activiteiten kunnen een verschillend doel hebben. Bijvoorbeeld koken met arbeidsmigranten, bewegen, gezond eten en gezellig samenzijn, eventueel eenzaamheid verminderen. De vereniging wil activiteiten organiseren voor oud en jong en sluit in principe geen doelgroep uit.

Bestuur
– Voorzitter: Jantsje Anema
– Secretaris: Jannette Aalberts
– Boekhouder/penningmeester:
– Bestuurslid: Wytze Groen
– Bestuurslid: Jan van der Meij

Contact