Skip to content Skip to footer

Connexa

Connexa is een welzijnsorganisatie in Waadhoeke en Harlingen. Samen met jou bouwen we aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. We helpen je met vragen en brengen je in verbinding met anderen die jou kunnen ondersteunen om je doelen te bereiken. Samen zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en gehoord wordt. We werken vraag gestuurd maar hebben ook verschillende activiteiten voor ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers waar je aan mee kan doen. Ben je nieuwsgierig, kom langs!

Connexa wil maatschappelijke en sociale waarden toevoegen aan de samenleving. De welzijnsdiensten worden geleverd in opdracht van de gemeente Waadhoeke en Harlingen. Connexa sluit aan bij de vraagstukken uit het sociaal domein:

  • jeugd een goede start in het leven geven
  • voorkomen en verminderen van eenzaamheid en wederkerigheid stimuleren
  • voorkomen en verminderen van armoede
  • participatie, meedoen in de samenleving

Connexa verbindt inwoners, regionale partijen en vraagstukken om samen een krachtig netwerk op te bouwen en te onderhouden. Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen zelf en samen redzaam zijn.

Je kunt bij ons terecht met vragen over, mantelzorg, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, ouderenwerk en vele andere onderwerpen.

Contact