Skip to content Skip to footer

Bloeizone Berltsum

This event has ended

Beste verenigingen van Berltsum,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de eerste vergadering over de bloeizone: Bloeizone Berltsum

Maar wat is bloeizone?

In de provincie Fryslân willen steeds meer dorpen en wijken een bloeizone worden. Een bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Waarbij gezondheid meer is dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Bloeizones dragen bij aan positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

De bloeizone bestaat uit zeven thema’s (zie ook website https://bloeizone.frl)

Burgerschap

De basis van elke bloeizone is een actieve groep inwoners die zelf aan de slag willen met de leefbaarheid in het dorp. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans dat een mooi pakket aan gezonde activiteiten tot stand komt.

Bereikbaar groen

Aanwezigheid van groen, bomen, struiken en velden in de openbare ruimte heeft een positieve invloed op mens, natuur en ruimte. Waarbij het goed is dat dit groen ook altijd binnen handbereik is. Dus dat het ook in een dorp of wijk aanwezig is en niet alleen in een bos tien kilometer verderop. Er kan altijd meer groen bij. Veel bloeizones werken aan initiatieven zoals dorpstuinen of een plukroute van fruitbomen door dorp of wijk.

Actief ontspannen

Het zou goed zijn als ieder mens elke dag minimaal een half uur per dag in beweging komt en de hartslag omhoog brengt. Dit kan door middel van sport, maar ook door te werken in de tuin of te gaan wandelen met de hond. Het helpt als actief ontspannen onderdeel is van een dagelijkse routine. In veel bloeizones ontstaan beweeggroepen en andere laagdrempelige beweegactiviteiten.

Gezonde mobiliteit

Mobiliteit bepaalt hoe groot je leefwereld is. Zo lang mensen auto kunnen rijden, toegang hebben tot openbaar vervoer of een eind kunnen fietsen, ervaren zij grip op het eigen leven. Maar als dit wegvalt ligt isolatie en eenzaamheid op de loer. Daarom wordt in veel bloeizones ook gekeken naar manieren om met het dorp of de wijk bij te dragen aan mobiliteit.

Gezond wonen

De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Maar dan is het wel goed om op tijd na te denken over de inrichting van het huis: kan ik hier nog twintig jaar wonen, of zijn aanpassingen nodig? En minstens zo belangrijk is het sociale netwerk. Zijn er mensen in mijn omgeving op wie ik een beroep kan doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, als ik dat even niet meer kan? Dat vraagt een eigen strategie, maar daar kunnen initiatieven in bloeizones ook bij helpen.

Gezonde voeding

Eet gevarieerd en met mate. Dat is gemakkelijk gezegd, maar niet altijd eenvoudig. Want de ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor eetgedrag. In een aantal bloeizones wordt er gekeken of gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijker gemaakt kunnen worden. Soms wordt een kookboek gemaakt met favoriete lokale ingrediënten en gerechten. En er ontstaan ook gezamenlijke eet-momenten, die bijdragen aan ontmoeting.

Gezonde financiën

Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met doorlopende stress, een ongezonde leefstijl en chronische ziekten. Er heerst een grote taboe op geldproblemen. Omdat dit onderwerp vaak lang onbesproken blijft, lopen geldproblemen op waardoor het lastiger is ze op te lossen. Bloeizones kunnen helpen het gesprek aan te gaan en lokaal hulp te organiseren.

Het dorp Berltsum is dit jaar 1 van de 5 dorpen in de provincie Fryslân die uitgekozen is om een bloeizone te zijn.

In week 39 – de week die begint met maandag 23 september – zullen, hopelijk met jullie hulp, allerlei activiteiten in ons dorp plaatsvinden.

Wij stellen het zeer op prijs als jullie mee willen denken of er voor jullie vereniging ook de mogelijkheid is om jullie vereniging in week 39 te presenteren.

Bloeizone Berltsum wordt ondersteund door de provincie Fryslân.

Jullie zijn van harte welkom, de koffie en thee staan klaar!

Namens de commissieleden,
Johan van Tuinen, Peter Boomsma, Jouke Tuinstra, Jelle en Ellen Eijzenga